O knihe Pozemky, stavby, byty

O autorovi:

Ondrej Halama

Je právnik, ktorý sa venuje písaniu odbornej a náučnej literatúry zameranej na nehnuteľnosti, pozemkové právo a stavebné právo. V týchto oblastiach poskytuje tiež kurzy. Niekoľko rokov pôsobil ako štátny úradník – hlavný radca na úseku katastra nehnuteľností a krátko aj v realitnej kancelárii. Venuje sa tiež vlastnému blogu k uvedeným témam.

Vydané knihy: 1. Komentár ku katastrálnemu zákonu, 2. Pozemky, Stavby, Byty, 3. Základy práva pre každého

 

Kniha Pozemky – stavby – byty

Na 617-ich stranách nájdete opísané jednotlivé právne situácie, no zároveň sú tu vysvetlené aj základné princípy, na ktorých je postavená právna úprava nehnuteľností.

Kapitoly majú jednotnú štruktúru a sú obohatené o postrehy autora, príklady, názory súdov a množstvo ukážok z úradného styku (vzory žiadostí, rozhodnutí a pod.). Na konci knihy je vecný register umožňujúci rýchlu orientáciu v knihe podľa jednotlivých pojmov. V texte knihy je kladený dôraz na zrozumiteľnosť textu. Odborné výrazy boli vo väčšine prípadov nahradené hovorovejšími.